grade

vroegste geschiedenis

Kies een artikel en klik op de 'lees meer'-knop.


De vroegste geschiedenis van het dorp

Over de vroegste geschiedenis van het dorp kan weinig met zekerheid worden gezegd omdat men over te weinig geschreven bronnen beschikt. Naast een aantal kasteel- en vierkantshoeven, een drietal kastelen en de kerk, zijn er geen historische gebouwen. In de onmiddellijke omgeving van het dorp bevinden zich drie Romeinse tumuli (= grafheuvels) en het dorp wordt gekruist door de Romeinse heerweg (heer, heir = leger) Bavai - Keulen. In het dorp werd een Romeins zegel met het opschrift "C. Lentulus" gevonden. Dit zou wijzen op een bewoning van het dorp in de Romeinse periode.