grade

Prehistorie

Kies een artikel en klik op de 'lees meer'-knop.


Prehistorie

We kunnen ons de vraag stellen of Hakendover een vorm van bewoning kende in de Pre-Romeinse periode. In het Landense, meer bepaald langs de Kleine Gete in Wange, Laar en Overhespen werden sporen gevonden van de Bandkeramische Cultuur die opklimmen tot 7300 voor onze tjidrekening (Dr. M. Lodewijckx, Archeologie in het Landense). Ook van de latere Michelsbergcultuur, de zogenaamde Oude Belgen, de Romeinen en de Franken werden in vermelde dorpen sporen teruggevonden. Het betreft in deze gevallen zowel materiële resten als sporen van nederzettingen en graven. Vermoedelijk uit de Bronstijd (vanaf 1300 voor Chr.) dateert een merkwaardig voorwerp dat te Hakendover werd gevonden in een laag verspoelde grond. Het kreeg de naam "couteau-scie à 4 encoches" en betreft "een grote stenen zaag met 4, bij dit stuk weinig uitgewerkte inkepingen, waarin de koorden voor het vastmaken van het handvat vasthaak-ten. Dergelijke artefacten, waarvan er tot nu toe slechts een 15-tal gekend zijn , komen nagenoeg enkel voor in Midden-Brabant." (Dr. Lodewijckx) S. Dewaelheyns vond in het Hakendoverse gehucht Wulmersum nog tal van vermoedelijk prehistorische voorwerpen.