grade

Beeld van de Goddelijke Zaligmaker

Kies een artikel en klik op de 'lees meer'-knop.


Het beeld van de Goddelijke Zaligmaker

Het beeld van de Goddelijke Zaligmaker wordt meegedragen in de paardenprocessie van paasmaandag. Het stelt God voor die volgens de legende in hoogsteigen persoon meebouwde aan de kerk van Hakendover. Oude mirakelverhalen vertellen dat het beeld op een keer wegens slechte weersomstandigheden niet werd meegedragen in de processie. De dag nadien was de mantel van het beeld besmeurd met modder. Het beeld had de weg zelf afgelegd... Dit 16e-eeuwse beeld werd in 2004 gerestaureerd onder leiding van KIKIRPA.