grade

Drie gestolen beelden weer naar huis

Kies een artikel en klik op de 'lees meer'-knop.


Gestolen beelden weer in retabel

Het atelier van Hakendover was een van de belangrijkste beeldhouwersateliers uit de vroege vijftiende eeuw, onder meer door de hoogstaande kwaliteit en de progressieve stijl. In het oudst bewaarde retabel van het land wordt in een centraal compartiment en twee gebeeldhouwde luiken de legendarische opbouw van de Hakendoverse kerk sculpturaal uitgebeeld. Drie vrome Maagden kiezen twee maal de verkeerde plaats voor de constructie van de kerk. 's Nachts wordt hun uitgevoerde werk dan ook door engelen verwoest. In een smeekgebed vragen zij tenslotte raad, waarna een raaf hen de uitverkoren plaats aanduidt. Vanaf dan verloopt de bouw voorspoedig met de hulp van dertien werklui, waaronder Christus Zaligmaker De taferelen worden in het bovenste register vergezeld van twaalf apostelen aan weerszijde van God de Vader en twaalf, plaatselijk vereerde heiligen.

Het kunstwerk had al een zeer turbulente geschiedenis achter de rug, met de volledige afloging van de beelden, de verdwijning van enkele scènes, de vervanging van heel wat onderdelen …, toen in 1978 nog eens drieëntwintig beelden werd weggeroofd. In de lege nissen werden plaasteren kopies geplaatst om de gestolen beelden te vervangen. In 1991 kwamen drie gestolen beeldjes opnieuw boven water : de Drie Maagden aan de spikdoorn, de Drie biddende Maagden en de scène met de Opbouw van de kerk, taferelen afkomstig uit het onderste register van het retabel.

Zij werden in het voorjaar van 2002 aan het atelier voor houten beeldhouwkunst van het K.I.K. toevertrouwd. Hun bewaring was, vooral door de schade door houtetende insecten, ernstig bedreigd en een behandeling was dus dringend vereist. Dit was tevens de gelegenheid om de minuscule restjes van de oorspronkelijke stoffering te onderzoeken. Bij het terugplaatsen van de drie beelden in de gereinigde retabelkast werden ook alle andere beelden van het retabel gecontroleerd en werden heel wat afgebroken stukjes opnieuw op hun plaats bevestigd.

Na 25 jaren afwezigheid zijn de beelden nu terug thuis en is het retabel weer wat vollediger geworden.

http://www.kikirpa.be/www2/nl/Actu/2003/Retablenl.htm