grade

Zaligmaker hersteld

Kies een artikel en klik op de 'lees meer'-knop.


In maart 2003 werden werkzaamheden uitgevoerd aan het retabel van de Drie Maagden in de kerk van de Goddelijke Zaligmaker te Hakendover.

Er werd toen ook een eerste onderzoek uitgevoerd op het veertiende-eeuwse Christusbeeld.
Het opzet was om een voorlopige noodzakelijke behandeling ter plaatse uit te voeren, waarna een behandelingsvoorstel aan de kerkfabriek zou worden voorgelegd.

De toestand van het beeld was toen echter zo ernstig dat in de kerk zelf nauwelijks iets aan de toestand kon worden verbeterd.
 /><br /><sup>Bron foto: http://www.kikirpa.be/www2/Nl/Actu/2004/hakendover/Hakendover.htm</sup><br /><br />Het K.I.K zag zich dan ook genoodzaakt om twee weken voor de Paasprocessie de kerkfabriek af te raden het Christusbeeld in een dergelijke staat rond te dragen.Een moeilijke beslissing net op het ogenblik van het 1313-jarig bestaan van de kerk, maar toch te verkiezen boven een onherstelbare, blijvende schade. De kerkfabriek volgde de raadgevingen op en startte onmiddellijk een procedure om het beeld in de ateliers van het K.I.K. te laten behandelen.<br /><br />Een plan met prijsofferte werd opgesteld, het dossier overgemaakt aan Monumenten & Landschappen en uiteindelijk werd de zieltogende Christus begin november 2003 in het atelier van beeldhouwwerk opgenomen.Het beeld werd uitvoerig onderzocht waarbij de verschillende latere interventies die het veertiende-eeuwse beeld in de loop van zijn geschiedenis had ondergaan, in kaart werden gebracht. Onder de neogotische stoffering bleken zich nog vier, weliswaar slecht bewaarde, lagen polychrome beschildering te bevinden.<br /><br />De behandeling was vooral gericht op de stabilisering van de stoffering die door extreme temperatuurschommelingen zwaar beschadigd was. Elke lichte beroering of manipulatie volstond om grote stukken verflagen van het beeld te doen vallen. Ook een lichte reiniging werd uitgevoerd.<br /><br />In de kerk zelf werd de troonhemel behandeld. Net voor de Paasprocessie 2004 werd het beeld terug aan de kerk bezorgd waar het met de nodige voorzichtigheid en zorg zijn traditie als processiebeeld kan voortzetten.<br /><br />Bron: <a href=http://www.kikirpa.be/www2/Nl/Actu/2004/hakendover/Hakendover.htm