grade

Oudste Nederlandstalige tekst over Hakendover

Studente Timmerman werkt sinds vorig jaar aan haar bachelorscriptie (haar eindwerk). Zij bestudeert en analyseert daarvoor een fragment uit het middeleeuwse handschrift "De Dikzak" dat dateert uit de eerste helft van de 15e eeuw. Deze tekst in het middelnederlands stamt daarmee uit dezelfde periode als het retabel en de oudst bewaarde Latijnse tekst over de legende die werd opgesteld door de leden van de kerkfabriek in 1432. Blijkbaar was de tekst over Hakendover reeds lang bekend aan de universiteit van Leiden, maar jammer genoeg kwam niemand uit Hakendover dit eerder te weten.

Plaatsnamen

In de tekst duiken veel plaatsnamen op zoals Bosscellen (= de hoeve Bosschellen), Thienen, Sint Moers (Sint-Maurus, OLV-ten-Steenkapel in Grimde) en de kapel van BethaniŽn (?).
Bijzonder is dat de naam Hakendover reeds als "Hakendover" in de bron vermeld wordt in tegenstelling tot andere vermeldingen in oorkonden en akten uit die periode.
In die tijd schreef men in zijn eigen "taal" of "dialect". We kunnen daaruit leren dat de schrijver van de tekst niet uit Hakendover zelf afkomstig was zoals hij/zij ook zelf vermeldt: "... alsoe ic eenen eersammen persoen heb hoeren vertrecken, die ynt dorp van Hakendover veel jaren woenechachtijg hadde gheweest. Want hijt sinen ouders dicke hadde hoeren vertrecken ende ..." . (vertaling: [de legende] zoals ik een eerzaam persoon heb horen vertellen die jarenlang in Hakendover gewoond heeft. Hij had zijn ouder dikwijls horen vertellen...).

Publicatie

We hopen de tekst in de toekomst te mogen publiceren, wat niet altijd mogelijk is in het geval van scripties en eindwerken...

De geschiedenis van het dorp...

Unsplashed background img 2

Facebook