grade

Hakendover - het dorp

Hakendover is een deelgemeente van Tienen. Hakendover is wijd en zijd gekend door de jaarlijkse paardenprocessie op Paasmaandag. Het ligt ten zuidoosten van Tienen, op de grens van het Hageland en Haspengouw. Het aanpalende Wulmersum is een gehucht van Hakendover.

Taalkundig bevindt Hakendover zich op een boogscheut van de Nederlands-Franse taalgrens en dialectaal binnen de zgn. Uerdingerlijn (de isoglos die de ich-mich-dialecten van de ik-mij-dialecten scheidt). De nabijheid van de Ro¬≠meinse heerweg Bavai - Keulen onderstreept het belang dat deze plaats in de geschiedenis had. In de directe omgeving van het dorp treffen we drie Romeinse tumuli aan. De kerk is gewijd aan de Goddelijke Zaligmaker en kent een amalgaam van stijlen. De oudste gedeelten zijn romaans. De stichtingslegende van de kerk dateert uit de middeleeuwen, maar bevat vermoedelijk voor-christelijke elementen. 

Het dorp telt een aantal vierkantshoeven (waaronder de Bosschellenhoeve op het grensgebied met Wommersom die toebehoorde aan de Orde van de Ridders van Malta), een merk¬≠waardige hoeve met zadeldak langs de Sint-Truidensesteenweg, een tweetal 'kastelen' en de merkwaardige Sint-Salvatorbron die op Hemelvaart wordt gewijd (in de volksmond: 'rijstpapkermis'). 
De Kerk met kerkhofmuur en de pastorij uit 1741 zijn als monument beschermd.

De inwoners zijn zeer trots over hun eigen tradities zoals de dertienmaalbedevaart in januari en de zeer bekende paardenprocessie op paasmaandag.


Facebook


Het dorp van de paardenprocessie

Unsplashed background img 2

Neem een kijkje