grade

Hoe Keizer aan zijn naam kwam

Alfons Roukaerts is zonder twijfel een van de meest roemruchte personen die Hakendover ooit gekend heeft. Iedereen kende hem als de "Keizer". Waar haalde hij die bijnaam vandaan?

Op het einde van de 'Groote Oorlog' 1914 - 1918

De Duitsers zijn volop in aftocht. Aan de poel verblijven verschillende Franse soldaten, veelal afkomstig uit de Elzas. Dat spreekt tot de verbeelding van de mensen van Haken-dover. Zo'n vreemd volk zijn ze hier niet gewoon. of toch ... geen dorp krijgt zoveel volk van elders over de vloer als Hakendover tijdens de paasdagen. Maar dit is toch wat anders ... soldatenvolk met paarden... Niet al devote mensen dat de klok slaat, maar ruig onver­zorgd mansvolk... 't einde van den oorlog is in zicht. Bij Fille Bruë, te Lammes, bij Suskes... hier en ginder zijn de Elzassers op logement.

Een van deze mannen ... een struise bink en een voet groter dan het zwaarste mansvolk van Hakendover imponeert eenieder met zijn gewichtheffen. Zijn lip fronst zich over zijn zware snor als hij steunend het gewicht boven zijn schouders puëst. 'Kaiser... kaiser,' sist hij dan tussen zijn tanden door om zijn macht nog wat te onderstrepen.

De .... gast van Roukaerts heeft het gezien ... en hij bedenkt bij zichzelf dat hij dat ook wel kan, zo'n toer, hij zal de jongens van Hakendover eens iets tonen zie! Suffend heft hij op zijn beurt een gewicht tot boven zijn tengere lijf en knikkende knieën. 'Keizer, keizer...,' zucht hij met het beeld van de Elzasser voor ogen. En inderdaad, hij is de koning - pardon, de keizer - te rijk als hij de van gespannen verwondering lonkende blikken van de Hakendoverse jeugd ziet. En hoort, hier haalde de 'Keizer' zijn naam en tot lang na zijn dood zou hij door iedereen zo genoemd en herinnerd worden...

Verhalen uit mijn jeugd

Unsplashed background img 2