grade

Vossem

Kies een artikel en klik op de 'lees meer'-knop.


Het kasteel van Vossem

In 1898 bouwde Alfons Vossem, een handelaar uit Tienen, dit kasteel langs de Begijnhofstraat. Henri Fillet, een metser uit het dorp, trok de bijgebouwen op in 1907. In 1920 werd het verkocht aan Henri Piron, veehandelaar, die het gebouw verhuurde. Het kasteel wisselde nog ettelijke keren van eigenaar tot het in 1968 in handen kwam van Henri Veekhoven - Gilberte Bollaerts die het volledig renoveerde en een nieuwe rechtervleugel optrok.


Volgens Maurice Kinnaer zou op deze plaats tijdens het Hollandse bewind een regiment Nederlandse soldaten hebben gelegen. Dat was de reden waarom er hier volgens hem veel wilde haver groeide. Wulmersum zou er zijn naam Klein-Holland aan te danken hebben. De geschiedenis van Wulmersum