De geschiedenis van Hakendover, Wulmersum en de paardenprocessie

Collecties "0"

Zoek teksten, afbeeldingen, video's

Artikels

Analyse van de bouwlegende

De bouwlegende van de kerk van de Goddelijke ZaligMaker te Hakendover staat niet alleen. Ook op talrijke andere plaatsen treft men gelijkaardige legenden aan. Wat maakt deze legende echter zo speciaal dat zij steeds wordt aangehaald in bijdragen over folklore en legenden? In de eerste plaats is dat te wijten aan het feit dat de legende "aanleiding heeft gegeven tot vormen van volksdevotie die op het einde van de 20e eeuw nog steeds springlevend zijn"(Roeck, A.). Wat de legende nu echt bjzonder maakt, is de rijkdom aan legendemotie­ven. Terwijl er elders sprake is over bv. een rood lint bij de bouw of een bijzondere boom ... zijn in Hakendover al die motieven in één enkel verhaal gebundeld. Is de legende dan maar een samenraapsel? Belangrijk is hier de vraag te stellen in hoeverre de legende steunt op een oorspronkelijk mondeling overgeleverd verhaal.

Kreupelen lopen en doden verrijzen

Anders dan in de middeleeuwse mirakelboeken van de grote bedevaartsbasilieken, werd de legende niet aangevuld met latere anekdotes of mirakelen. Alhoewel zij de legende als volgt besluiten "Plura autem et alia postmodem acciderunt atque quotidie contingunt sicitu pluribus apparet quae brevitatis causa amiitimus" oftewel "sedertdien zijn hier talrijke wonderlijke zaken geschied, en nog dagelijks gebeuren zij, zoals velen weten, maar terwille van de beknoptheid gaan wij hieraan voorbij."