De geschiedenis van Hakendover, Wulmersum en de paardenprocessie

Collecties "0"

Zoek teksten, afbeeldingen, video's

Artikels

Fons van Miekes en de verdwaalde zielen van Ranshoven

Fons van Miekes was een authentieke volksfiguur van Wulmersum.  Omdat hij in zijn jeugd een ongeluk had gehad  en hij daardoor kreupelde, werd hij in de volksmond  "De Schieëve va Miekes" genoemd. Fons en zijn zuster Maria waren beiden ongetrouwd en woonden er samen in een kleine boerderij.
In de zomer zaten de mannen van de Walenstraat 's avonds bijeen op de gracht.  Er werden nieuwtjes uitgewisseld, maar vaak ook anekdotes en verhalen verteld.  Als Fons begon te vertellen deden ze stilletjes achter zijn rug op mekaar teken:  "Hoft oer tasse mar toe".  Want Fons had een onbegrensde fantasie.  Alleen als hij over de verdwaalde zielen van Ranshoven begon, wist niemand goed wat ze daarover moesten denken.

Machten des duisternis of tekenen des hemels

In vroeger tijd brachten de mensen de koude winteravonden door met het vertellen van allerhande verhalen. Het waren anekdotes, leuke voorvallen die één of andere vriend, kennis of familielid waren overkomen oftewel jeugdherinneringen uit de "goeie ouwe tijd".
Andere verhalen bezorgden de bijgelovige dorpelingen koude rillingen en maakten dat de luisteraars 's avonds met rasse schreden huiswaarts keerden. Dat waren de verhalen die men in de volkskunde  "volksverhalen" placht te noemen, vertelsels die de angst voor het donker en het onbekende belichten. En duisternis was vroeger alomtegenwoordig. De moderne mens is niet bij machte zich voor te stellen hoe donker het toen 's nachts wel was: geen auto's, geen straatverlichting... Het donker kan de meest nuchtere moderne mens wel eens de stuipzn op het lijf jagen en dat was zeker zo voor de bijgelovige mensen uit die tijd.
Het duister, de nacht, hoorde toe aan de duivel en zijn trawanten, was bevolkt met duistere wezens die het daglicht niet konden aanschouwen. Oh wee die vermetele ziel die het waagde bij nacht en ontij deze wezens uit te dagen.

Wulmersumse sprookjes

Op 31januari 1909 begeeft Herman Henot zich in het gezelschap van Firmijn Vincx naar Wulmersum met het doel daar uit monde van plaatselijke vertellers sprookjes op te tekenen.

Beiden zijn hierbij niet aan hun proefstuk toe. Louis Herman Henot, geboren in 1863 te Overhespen en onderwijzer van beroep verzamelde onder de naam A. Henot volksvertelsels. Tal van die verhalen werden opgenomen in zijn bundels 'Haspengouwsche vertelsels', 'Kempische volksvertelsels', 'Sagen uit de Kempen', 'Wondersprookjes uit Haspengouw'...

Alhoewel niet geheel terzake, behoeft de figuur van Vincx wat meer uitleg.

Afbeelding voor u uitgekozen

1. Marie-Rose Vanhelmont(2. Suzanne Lievens(3. Hilda Holsbeek(4. Gonda Cologne(5. Lijnke Quaethoven(6. Denise Verhaegen(7. Jacqueline Panhuysen (Dochter Fabiola)(8. Jeannine Collogne(9. Mady Henri(10. Monique Jonckers(11. Jacqueline Raeymaekers(12. Marie-Thérese Brees(13. Nicole Andries(14. Gusta Vandebroeckschooljaar 1957-1958. Vijfde en zesde leerjaar in een graadklas. 

Foto-archief