De geschiedenis van Hakendover, Wulmersum en de paardenprocessie

Collecties "0"

Zoek teksten, afbeeldingen, video's

Artikels

Wulmersumse sprookjes

Op 31januari 1909 begeeft Herman Henot zich in het gezelschap van Firmijn Vincx naar Wulmersum met het doel daar uit monde van plaatselijke vertellers sprookjes op te tekenen.

Beiden zijn hierbij niet aan hun proefstuk toe. Louis Herman Henot, geboren in 1863 te Overhespen en onderwijzer van beroep verzamelde onder de naam A. Henot volksvertelsels. Tal van die verhalen werden opgenomen in zijn bundels 'Haspengouwsche vertelsels', 'Kempische volksvertelsels', 'Sagen uit de Kempen', 'Wondersprookjes uit Haspengouw'...

Alhoewel niet geheel terzake, behoeft de figuur van Vincx wat meer uitleg.

Afbeelding voor u uitgekozen

Tekening Servaes Kinnart.

Foto-archief