De geschiedenis van Hakendover, Wulmersum en de paardenprocessie

Collecties "0"

Zoek teksten, afbeeldingen, video's

Artikels

Hoofdstuk 8 - Vuur en duisternis

Over de heerbaan vanuit Tongeren was het Verenigde leger van Oranje in opmars. Kardinaal-infant Ferdinand van Oostenrijk probeerde de opmars te stuiten, ook al leek er geen beginnen aan. Het keur van zijn leger bracht hij onder in het dorp. Onder leiding van de officieren trokken de soldaten van huis tot hoeve om het laatste graan te verzamelen en onder te brengen binnen de stadsmuren. Het dorp was bang. Niet alleen dreigde hongersnood, maar tevens groeide de angst dat zij niet bestand zouden zijn tegen de moordzucht van de Goddeloze Geuzen.

Afbeelding voor u uitgekozen

Zustersschool, Hakendover, eetklas

Foto-archief