Zoek teksten, afbeeldingen, video's

Hallo, deze site is gebouwd door Kris Merckx. Heb je zelf digitale hulp of ondersteuning nodig als particulier, bedrijf, VZW, school of vereniging? Bel me op 0497 94 40 81

Tekst geschreven door Julie Roggen

WINTERTORNOOI 1958 

B.J.B. AFDELING: HAKENDOVER SPREEKBEURT 
IK TROUW WEL MET EEN BOER

Helaas zo menigmaal hoort men zggen, zelfs van onze meisjes hier te lande "nooit wil ik een boer, heel de dag wroeten en werken, daar bedank ik voor!"Daarom koos ik als onderwerp " IK TROUW WELMET EEN BOER", want uit boeren geboren, in 't boerengedoe behoor ik gezworen het boerenvolk toe, dat is mijn leuze. Wanneer O.L.Heer eenmaal een flinke boerenzoon mijn weg zal laten kruisen, een jongen die de adeltittel van boerenkind waardig is,

De prins met de fluwelen broek, zoals met in onze volkstaal zegt, dan zal ik niet aarzelen hem mijn jawoord te geven. Met ons tween zullen wij dan sterker staan om met blijen spoed en met Gods milden zegen de toekomst tegemoet te gaan. Al noemen de linksen ons soms wel boerenbeesten en worden wij vaak misprezen en van uit de hoogte bezien toch houden wij het hoofd fier omhoog, onze stand is misschien wel laag, maar onze stand is edel, de boer moet Heer en burger spijzen met vleesch en boter, graan en kruiden, daarom wie laf hem misprijzen die lach ik uit. ons horen toe de wijde velden en het woud met zijn gesuis. 

Ja, het boerenleven is wel schoon maar soms ook hard, 's morgens voor dag en dauw bij 't eerste haangekraai moet men de veren uit en de stallen in om het vee te bestellen. Hoe leutig kan dan in de emmer de warme melk aan 't zingen gaan. zwaar is 't ook wanneer in oogsttijd de zomerzon pijnen op onze ruggen brandt, of waaneer in pletsende regen de betenvrachten van 't veld worden gehaald. 

Maar al dat moeilijke schrikt mij niet af want ik kreeg van mijn ouders van ieder mijn part, van vader mijn schouders, van moeder mijn hart. Gelukkig wordt stilaan het boerenbedrijf gemoderniseerd en valt de arbeid lichter een boer moet met zijn tijd meegaan en niet koppig aan oude gewoonten vasthechten want een moderne boer is een vooruitstrevende boer. Hij legt meer werk af in minder tijd, dat is het wat een boer moet trachten te verwezenlijken, veel werk maar weinig uren. Hij moet ook nagaan, hoe, en met welke melen hij het voordeligst voedt en kweekt. Om ons daarin voor te lichten en ons met raad en daad bij te staan hebben wij onze machtige vereniging, namelijk de B.J.B. met zijn leuze "ieder voor allen en allen voor ieder". Ja, onze boeren zouden vooral nu in deze tijd eendrachtig moeten samenwerken, want staat hier een landvolk in gesloten gelid, groot weze dan Vlaanderens vertrouwen. 

Ja dat zo weinig boerenmeisjes het schone van hun taak begrijpen en met tegenzin hun werk verrichten dan wordt het een echte slavenstiel. Volgens mij is het buitenleven het heerlijkste dat ik ken, het werk op de hoeve doe ik steeds met een glimlach aan de mond, voor geen geld ter wereld zou ik willen ruilen met een fijn stadsleven, bij vreugd of bij smarte geen vrijere stiel ik ben boer in het harte en boer in de ziel, met boerenbrood ben ik opgegroeid daarom zal ik het immer minnen. Mocht ik later met Gods hulp en zegen eens een flink boerengezin stichten steeds zal ik mijn kinderen aanwakkeren in de liefde tot de landbouw en hen noeste arbeid leren minnen, zodat zij eens worden de bloem van onze landouwen, kordaat en koen en nooit ontaarden, steeds trouw den heiligen vadergrond.

Contacteer ons nu