Zoek teksten, afbeeldingen, video's

Hallo, deze site is gebouwd door Kris Merckx. Heb je zelf digitale hulp of ondersteuning nodig als particulier, bedrijf, VZW, school of vereniging? Bel me op 0497 94 40 81

Hakendover is wijd en zijd bekend door de beroemde paardenprocessie. De bedevaart zelf dateert uit de middeleeuwen en steunt op een zeer oude legende. De paardenprocessie is vermoedelijk van iets jongere datum. Jaarlijks trekt de processie nog duizenden bezoekers.  Folklore en bijgeloof blijken nog springlevend.         

De imposante bedevaartkerk van de "Goddelijke Zaligmaker" te Hakendover.

Bouwlegende en kunstwerken

Volgens een middeleeuwse legende gaven Drie Maagden de opdracht om een kerk te bouwen.  Twee keer werd de kerk tijdens de opbouw afgebroken door engelen. Op de Dertiende Dag na Driekoningen leidde een engel hen naar een plaats die ondanks de wintertijd in volle bloei was. In een boom zat een vogel met een brief van God in de bek. In die brief lazen ze dat God zijn kerk enkel op die plaats wilde bouwen. De dertiende werkman, zo vertelt de legende, was God zelf. Daarom is de kerk van Hakendover niet gewijd aan een patroonheilige, zoals de meeste kerken, maar aan God zelf: de Goddelijke Zaligmaker. Middeleeuwse verhalen vertellen dat hier talloze mirakels zijn gebeurd. Uiteraard zijn dat verhalen, maar ze bezorgen Hakendover wel een mysterieuze achtergrond. 

Het wereldberoemde Driemaagdenretabel

De bouwlegende van de kerk en het ontstaan van de bedevaart worden verbeeld in talloze kunstwerken in de kerk. Het Driemaagdenretabel dateert uit de vroege 15e eeuw. Daarnaast hangen in de kerk nog verschillende schilderijen die de legende in beeld brengen. Eén van de glasramen beeldt eveneens het verhaal van de bedevaart uit.

Bijgeloof en folklore

Bedevaarders nemen aarde van het kerkhof, water van de Onze-Lieve-Herenbron en takjes van de "spikdoorn" mee omdat ze geloven dat het kan zorgen voor genezing van mens, dier en de veldvruchten kan behoeden van misoogsten.

Aarde uit het aardehok op het kerkhof

Nog steeds offeren mensen in de kerk voor het beeld van Christus-op-de-koude-steen en Christus in het graf. Ze bidden voor genezing van baby's en kleuters. Het (bij)geloof is nog springlevend. 

Christus-op-de-koude-steen en Christus in het graf

Paardenprocessie

De paardenprocessie is een spectaculair gebeuren op paasmaandag. De processie trekt van aan de kerk naar de Tiense Berg, waar de ruiters hun paarden de sporen geven over de pas gezaaide akkers. Volgens oude legenden zou het getrappel van de paarden de vruchtbaarheid bevorderen. Vermoedelijk is de paardenprocessie tot stand gekomen in de 17e eeuw. 

De paardenprocessie op paasmaandag
Contacteer ons nu