Zoek teksten, afbeeldingen, video's

Hallo, deze site is gebouwd door Kris Merckx. Heb je zelf digitale hulp of ondersteuning nodig als particulier, bedrijf, VZW, school of vereniging? Bel me op 0497 94 40 81

De bedevaart vanuit Turnhout

François-Jean-Marie Straelen, voorzitter van de broederschap van Hakendover in Turnhout

Wandelend door de straten waande je je een vreemde in eigen dorp. Je eigen woonst leek die dagen eerder op een hotel, vooral dan toch als je bedevaarders op logement had. Ouderen, door een zweem van nostalgische overpeinzingen getroffen, wijzen ons erop - met de vinger bezwerend opgeheven - dat het niets is in vergelijking met vroeger jaren. " 't Is een klein beestje geworden..." zuchten ze, daarmee doelend op het feit dat het aantal bedevaarders zienderogen afneemt.

Begin 20e eeuw schreef de Tienenaar Lodewijk Rock nog dat 'uit alle gouwen, uit alle landen.... duizenden bedevaarders' naar Hakendover toekwamen. 'Bijzonder uit het noorden van ons Hageland en de Kempen is de toeloop ongemeen groot,' voegde hij eraan toe. Een van de belangrijkste groepen bede-vaarders kwam in het verleden uit Turnhout en omliggende. Jaarlijks verscheen in de krant 'De Kempenaar', een krant voor Turnhout en omstreken een verslag van hun bedetocht naar Hakendover. 

Dezen morgen is de jaarlijksche bedevaart van Turnhout naar Haekendover vertrokken. Wij vernemen dat het getal pelgrims van jaar tot jaar toeneemt en eenen placht-igen optocht vormt, waarvan onder andere een 15tal personen deel maken, die, in den vorm van koorknapen gekleed, den Zaligmaker met zijn twaalf apostelen voorstellen. -De offeranden zullen bestaan in eene uitstekende schoone waskaars bestemd voor de kerk van Haekendover, benevens eene piramyde van waskaarsen branden, verbeeldende een jaartal uit de 14de eeuw, waarin de kerk gesticht is. De bedevaars zullen in korps deel nemen aan de plechtige processie te Haekendover, en na afloop der godsdienstoefenin-gen (waarvan de orde bij gedrukte brief-jes aan de ledematen is bekend gemaakt) onder klokgelui vertrekken. 
uit: "De Kempenaar" 03/04/1869

Thans is de bedevaart vanuit Turnhout al een aantal decennia wegens gebrek aan belangstelling stopgezet. In 1892 sloot een familie uit Breda aan bij de Turnhoutse pelgrims en dat was meteen het startsein voor de bedevaart vanuit Nederland.

Contacteer ons nu