Zoek teksten, afbeeldingen, video's

Hallo, deze site is gebouwd door Kris Merckx. Heb je zelf digitale hulp of ondersteuning nodig als particulier, bedrijf, VZW, school of vereniging? Bel me op 0497 94 40 81

De Rode Draad....

Niet toevallig kiezen we voor de titel "De Rode Draad". Volgens de bouwlegende was de bouwplaats waar de kerk nu staat, omspannen met een "rode zijden draad". 

Zy zaegen eenen rooden zyden Draed, omgaende de breedheyd dezer Kerk, en binnen den voorzeyden Draed, zaegen zy het gras en verscheyde kruydekens wasschen, en bloeyden met eenen zoeten en lieffelyken dauw, al oft het in den zomer hadde maer van buyten den Draed was het sterk gevrozen, en zeer gesneeuwt, naer het saisoen des tyds, mits dat het geweest winter was.

Volgens een andere middeleeuwse legende, hebben de Drie Maagden die de opdracht gaven om de kerk te bouwen, die rode draad bewaard. Ze zouden hem verborgen hebben op een geheime plaats, zo schreef Franciscus Cartuyvels, priester van Hakendover in de vroege 18e eeuw:

door de troubele Oorlogstyden en gemeyne sterfte zyn
de rechte, gefondeerde redenen niet te vinden, 
in welken tyd eene secrete plaetse is verborgen gebleven
door de subite dood van den heer Pastoor en Koster,
waer in was liggende den rooden zyden Draed
die de breede en lengde dezer Kerk omliep,
gelyk is gezeyd in de historie der voorzeyde Kerk.” 

Volgens een middeleeuws boek dat wordt bewaard in de bibliotheek van de Universiteit van Leiden, zou die rode draad verloren zijn gegaan bij een brand...

Daernae worden dese voorscrevenne heilighe reliquien, als den sidene draet ende briefken metten guldenen letteren ende des ghelijc dat daer uuten hemel neder comen was, met groter werdicheit in deser heiligher kerken gheleet in een bequaem stat. Op een tijt ghevielt, dat die coster deser heiligher reliquien inder kerken niet wel tevreden en was. Ende droechse in syn huus, slutende die voorscreven reliquien in enen beslotenen com, daer hier in wel tevreden was. Daernae quam een ongheval over des costers huys, als dat huys ontstac ende verbeerde datter in was ende oec desen voorscrevennen com metten heilighen reliquien, als dat menter niet af vinden mochte.” 
AI gegenereerde afbeelding

Via de volgende link lees je een fictief verhaal over die "Rode Draad":  https://www.leerschool.be/publications/de-rode-draad

De jacht op de Boeuf

Een veel duisterder verhaal gaat over de jacht op het mysterieuze wezen de boeuf... Wie of wat was de boeuf? Zeker en vast was de "Boeufjacht" een inwijdingsritueel voor wie in Hakendover kwam wonen en er graag bij wilde horen... 

Lees het verhaal van de laatste boeufjacht via de volgende link:  De Laatste Boeufjacht (Servaes Kinnart)

Contacteer ons nu